Clothes Hanger Craft Storage - Washi Tape Storage

Quick Tip #47: Clothes Hanger Craft Storage

Here is the very last tip in our Décor Quick Tip mini series about interesting things to do with the humble clothes hanger…

#47  The humble clothes hanger can be one of the most versatile, inexpensive and uncomplicated organisational tools. This is especially true in the creative workspace or craft room where there is a lots of bits and bops to organise and store. Multi-tiered trouser hangers make excellent washi tape and ribbon dispensers. Use the hangers to keep fabric pieces organised and at hand for your next sewing project. Place scrapbooking materials in plastic sleeves and use skirt hangers with clips to hang them in an ordered fashion.

See more examples of clothes hanger displays on our “Storage” pinboard on Pinterest: here.


Hier is die laaste slim wenk in ons Décor Quick Tip mini-reeks oor al die interessante dinge wat mens met die nederige klerehanger kan maak…

#46  Die nederige klerehanger kan ‘n veelsydige, goedkoop en eenvoudige organisatoriese item wees. Dit is veral waar in die kreatiewe werkplek of handwerk kamer waar daar  vele ditjies en datjies is om te stoor en organiseer. Veelvlakkige broekhangers maak ‘n uitstekende bêreplek vir rolletjies “washi tape” en lint. Gebruik die hangers om lap en materiaal stukke te organiseer vir jou volgende naaldwerk projek. Plaas “scrapbooking” papier en knipsels in plastieksakkies en gebruik romp hangers met knippies om dit georden in die kas te hang.

Vir meer voorbeelde van klerehanger idees besoek op ons “Storage” pinboard op Pinterest: hier.

Quick Tip #46: Clothes Hanger Coat Rack

Here is the second to last tip in our Décor Quick Tip mini series about interesting things to do with the humble clothes hanger…

#46  Need some more organisational hanging space? Well, if you have some extra wooden clothes hangers lying around you might want to consider repurposing them into a one-of-a-kind coat rack. The hanger hooks act as a perfect catch for keys and handbags, while the wooden arm of the hanger serves as an excellent peg for coats, scarves and hats. Cut your hangers and attached them to some kind of backing board – be creative with your configuration. Now simply fix your coat rack unto a wall – the entrance foyer or dressing room would be ideal.

See more examples of clothes hanger displays on our “Storage” pinboard on Pinterest: here.


Hier is die tweede laaste slim wenk in ons Décor Quick Tip mini-reeks oor al die interessante dinge wat mens met die nederige klerehanger kan maak…

#46  Soek jy meer hangspasie? Wel, as jy ‘n ektra paar hout klerehangers het wat rondlê kan jy dit in ‘n unieke en ongewone kapstok omskep. Die hanger haak tree op as ‘n perfekte vangs vir sleutels en handsakke, terwyl die hout arm van die hanger dien as ‘n uitstekende pen vir jasse, serpe en hoede. Sny jou hangers en skroef dit vas aan ‘n plank of substraat wat maklik aan die muur geheg kan word. Wees kreatief met jou hanger uitleg. Monteer dan jou kapstok teen ‘n muur – die ingangsportaal of aantrekkamer sal ideaal wees .

Vir meer voorbeelde van klerehanger idees besoek op ons “Storage” pinboard op Pinterest: hier.

Quick Tip #45: Clothes Hanger Art Display

Here is the third clever tip in our Décor Quick Tip mini series about interesting things to do with the humble clothes hanger…

#45  For an unusual, playful yet practical way of displaying your art, use wooden clothes or trouser hangers as an alternative to framing. Tired of your current art display? For an instant wall refresh, just unclip the old prints and swap them out for new images. No time and money wasted on framing and reframing. This is an especially handy method to exhibit your children’s artwork.

See more examples of clothes hanger displays on our “Storage” pinboard on Pinterest: here.


Hier is die derde slim wenk in ons Décor Quick Tip mini-reeks oor al die interessante dinge wat mens met die nederige klerehanger kan maak…

#45  Is jy op soek na ‘n ongewone, speelse, tog praktiese manier om jou kunswerke te vertoon? Gebruik hout klere- of broekhangers; dit is ‘n wonderlike alternatief as jy nie jou kuns wil laat raam nie. Moeg vir die kunsversameling wat huidig op jou muur is? Verfris dit in ‘n oogwink – ruil net die ou kunswerke op die hangers met nuwe stukke. Hierdie is ook besonderse gerieflike manier om jou kind se talle kunswerke uit te stal.

Vir meer voorbeelde van klerehanger idees besoek op ons “Storage” pinboard op Pinterest: hier.

Decor Quick Tip - Clothes Hanger Magazine Rack

Quick Tip #44: Coat Hanger Magazine Rack

{click to enlarge}

Here is the second clever tip in our Décor Quick Tip mini series about interesting things to do with the humble clothes hanger…

#44  Looking for an interesting way to store your magazines and newspapers? Create an attention-grabbing, out of the ordinary display by draping your magazines and periodicals over a wooden or wire clothes hanger. Tiered trouser hangers can house several magazines. You can hang your portable magazine hangers on hooks or knobs on the wall, almost like temporary art pieces. Or, if you have many publications, you can hang them on a rail for easy perusal.

See more examples of clothes hanger magazine displays on our “Storage” pinboard on Pinterest: here.

EN, ons het onlangs besluit om ‘n AFRIKAANSE vertaling by al ons “vinninge” blog artikels te voeg. Marica is tog Afrikaans. Wees op die uitkyk vir die Afrikaanse vertalings onder aan Décor Dictionary en Quick Tips artikels. Aan al ons Afrikaanse lesers – laat weet ons asseblief wat julle van hierdie nuwe verwikkeling dink…

#44  Is jy op soek na ‘n interessante manier om jou tydskrifte en koerante te bêre? Skep ‘n buitengewone dekoratiewe uitstalling deur jou tydskrifte deur die dwarsbalkie van ‘n draad of hout klerehanger te ryg. Broekhangers met meer as een dwarsbalkie, kan ‘n aantal tydskrifte huisves. Jou draagbare tydskrifhangers kan op hakies of knoppe op die muur gehang word – amper soos tydelike kunswerke. Of, as jy baie publikasies het, kan al jou tydskrifhangers op ‘n klerereëling gehang word om maklik daardeur te blaai .

Vir meer voorbeelde van tydskrifklerehanger idees besoek op ons “Storage” pinboard op Pinterest: hier.

Coat Hanger Jewellery Organizer

Quick Tip #43: Coat Hanger Jewellery Organizer

{click to enlarge}

Don’t you think it is about time for another Décor Quick Tip series? I sure do!

I have stumbled across so many clever and interesting things to do with a plain wooden or wire clothes / coat hanger. I immediately thought these speedy DIY ideas would make for a perfect décor tip mini series…

#43  Keep you necklaces organized and untangled by upcyling an old wooden clothes hanger into a nifty jewellery organizer. Simply drill holes into the bottom of your coat hanger and screw in a dozen or so cup hooks. You can paint or decorate your hanger to compliment your room décor. Now you have a no-fuss, movable and attractive way to store and display you beautiful necklaces.