Quick Tip #46: Clothes Hanger Coat Rack

Here is the second to last tip in our Décor Quick Tip mini series about interesting things to do with the humble clothes hanger…

#46  Need some more organisational hanging space? Well, if you have some extra wooden clothes hangers lying around you might want to consider repurposing them into a one-of-a-kind coat rack. The hanger hooks act as a perfect catch for keys and handbags, while the wooden arm of the hanger serves as an excellent peg for coats, scarves and hats. Cut your hangers and attached them to some kind of backing board – be creative with your configuration. Now simply fix your coat rack unto a wall – the entrance foyer or dressing room would be ideal.

See more examples of clothes hanger displays on our “Storage” pinboard on Pinterest: here.


Hier is die tweede laaste slim wenk in ons Décor Quick Tip mini-reeks oor al die interessante dinge wat mens met die nederige klerehanger kan maak…

#46  Soek jy meer hangspasie? Wel, as jy ‘n ektra paar hout klerehangers het wat rondlê kan jy dit in ‘n unieke en ongewone kapstok omskep. Die hanger haak tree op as ‘n perfekte vangs vir sleutels en handsakke, terwyl die hout arm van die hanger dien as ‘n uitstekende pen vir jasse, serpe en hoede. Sny jou hangers en skroef dit vas aan ‘n plank of substraat wat maklik aan die muur geheg kan word. Wees kreatief met jou hanger uitleg. Monteer dan jou kapstok teen ‘n muur – die ingangsportaal of aantrekkamer sal ideaal wees .

Vir meer voorbeelde van klerehanger idees besoek op ons “Storage” pinboard op Pinterest: hier.

Advertisement

One thought on “Quick Tip #46: Clothes Hanger Coat Rack

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.